جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

یکشنبه 10 اسفند 1399
برگزاری جلسه معرفی نرم افزار دفترچه خانواده و سامانه هوشمندتوزیع اقلام

برگزاری جلسه معرفی نرم افزار دفترچه خانواده و سامانه هوشمندتوزیع اقلام

جلسه معرفی برنامه نرم افزار دفترچه خانوار و سامانه هوشمند توزیع اقلام با حضور معاونین امدادو نجات و آموزش و پژوهش توسط شرکت دانش بنیان روز گذشته در دفتر مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی برگزار گردید.