جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 07 اسفند 1399
عضو جوان هلال احمر نیشابور به عنوان جوان برتر در طرح نیکنمای هلال معرفی شد

عضو جوان هلال احمر نیشابور به عنوان جوان برتر در طرح نیکنمای هلال معرفی شد

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: با بررسی های به عمل آمده از طرح های شاخص توسط کمیته داوران طرح نیکنمای هلال سازمان جوانان، مبین شاه بیگی عضو جوان جمعیت هلال احمر نیشابور به عنوان جوان برتر در نیمه اول بهمن ماه سال جاری انتخاب شد.