جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 07 اسفند 1399
برگزاری جشنواره ملی رفیق خوشبخت ما

برگزاری جشنواره ملی رفیق خوشبخت ما

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: جشنواره رفیق خوشبخت ما با هدف آشنایی با مبانی فکری و بررسی سبک زندگی سردار حاج قاسم سلیمانی ویژه اعضا جوانان، داوطلبان و، امدادگران ،کارکنان وعموم مردم توسط سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برگزار می گردد.

اجرای ماموریت های هلال احمر در سوانح با همراهی جوامع محلی ممکن است / مدیریت خانه های هلال با مردم است

اجرای ماموریت های هلال احمر در سوانح با همراهی جوامع محلی ممکن است / مدیریت خانه های هلال با مردم است

مسئول هماهنگی خانه های هلال جمعیت هلال احمر کشور گفت: رویکرد اجتماع محور با توجه به ظرفیت های محلی از برنامه‌های اصلی جمعیت هلال احمر در دوران فعلی تعریف شده و اجرای ماموریت‌ها در سوانح نیز با همراهی جوامع محلی ممکن است.

پایش استانداردهای بهداشتی  بیش از 38 هزار مکان عمومی با اجرای طرح ناظران سلامت در خراسان رضوی

پایش استانداردهای بهداشتی بیش از 38 هزار مکان عمومی با اجرای طرح ناظران سلامت در خراسان رضوی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از پایش استانداردهای بهداشتی بیش از 38 هزار مکان عمومی و ارائه توصیه های بهداشتی مرتبط با مهار اپیدمی ویروس کرونا به بیش از یکصدو 70 هزار نفر با اجرای طرح ناظران سلامت خبر داد.