جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 07 اسفند 1399
20 مهر روز جهانی کاهش اثرات و بلایای طبیعی /جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار

20 مهر روز جهانی کاهش اثرات و بلایای طبیعی /جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار

محمدعلی جباری ثانی معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار:بلایای طبیعی علاوه بر خسارت های جانی، خسارت های جبران ناپذیری بر اقتصاد كشورهای در حال توسعه وارد می كند و برنامه های پیشرفت را سال ها به تعویق می اندازد. بنابراین تمام بخش های دولتی و غیر دولتی نیازمند برنامه ریزی در زمینه افزایش آگاهی و آمادگی برای مواجهه با این بلایا هستند.

آموزش خانه هلال
آموزش خانه هلال

آموزش خانه هلال

رئیس جمعیت هلال احمرچناران از برگزاری آموزش همگانی ویژه مناطق روستایی و زیر خطر با محوریت بهسازی پاسخگویی جوامع محلی در برابر شیوع ویروس کویید 19 با عنوان طرح جامعه آماده در مخاطرات خبر داد.

نذر آب 3

نذر آب 3

با همت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر جوین طرح نذر آب 3 برگزار گردید.