جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 07 اسفند 1399
بازدید مسئولین  از طرح اشتغال زایی کارگاه حوله بافی به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمعیت هلال احمر تایباد
روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد

بازدید مسئولین از طرح اشتغال زایی کارگاه حوله بافی به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمعیت هلال احمر تایباد

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مسئولین شهرستان از طرح اشتغال زایی کارگاههای حوله بافی مجمع خیرین هلال مهربانی جمعیت هلال احمرتایباد بازدید کردند .