جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

یکشنبه 10 اسفند 1399
از کرونا مهربانی خواهد ماند
از کرونا مهربانی خواهد ماند

از کرونا مهربانی خواهد ماند

برگزاری اردوی جهادی پایگاه بسیج شهرستان با همکاری جمعیت هلال احمر فیروزه در روستاهای محروم

 نهم دی ماه روز بصیرت
نهم دی ماه روز بصیرت

نهم دی ماه روز بصیرت

حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر در مراسم نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

 طرح ناظران سلامت
طرح ناظران سلامت

طرح ناظران سلامت

اجرای طرح ناظران سلامت با همکاری دستگاه ها و ادارات مربوطه در شهرستان فیروزه