جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

سه شنبه 31 فروردین 1400

اجرای مانور مقابله با حوادث صنعتی وکارگاهی در سرخس

رییس جمعیت هلال احمر سرخس:افزایش مانورها تسلط نیروها بر حوادث را می افزاید.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمرسرخس محمد رضایی رییس جمعیت هلال احم سرخس گفت: بحران ها می توانند مستقیماً در یک سیستم به وجود آمده یا تحت تاثیر عوامل خارجی سیستم را مختل سازند لذا باید یک تجزیه و تحلیل درست بر روی ابعاد بحران و نیاز به مدیریت بحران انجام داد به همین دلیل مدیر یک بحران بایستی بر اساس اطلاعات صحیح در جهت کاهش خسارات و کنترل سریع بحران گام بردارد.
وی تصریح کرد: بررسی بحران های گذشته نشان می دهد افراد در زمان بروز بحران دچار سردرگمی می شوند و به همین دلیل ساده ترین و در عین حال اساسی ترین اشتباهات در لحظه بحران رخ می دهد که این امر نشان دهنده ضرورت افزایش مانورهای بحران بوده تا نیروهای تحت امر در این حوزه بتوانند با تمرینات بیشتر تسلط خود را بر شرایط افزایش دهند.
ایشان بیان داشت: تمرین های مقابله با بلایای طبیعی به انواع توجیهی، دورمیزی، میدانی و مقیاس کامل(واقعی) تقسیم می شود لذا مانورها به ارزیابی عملکرد و نیز برآورد کیفی منابع می پردازند و معیاری برای سنجش اجرایی بودن و عملکرد برنامه مدیریت بحران می باشند.
رضایی با اشاره به اهداف مانور گفت: ضعف ها و کاستی های برنامه ریزی، کمبود و فقدان منابع، هماهنگی ها، نقش ها و مسئولیت ها و عملکردهای فردی، نقش عمومی در مورد بحران و مدیریت بحران، اعتماد و اطمینان در زمینه مدیریت بحران، مهارت عملکردی نیروها، آزمایش برنامه ها و سیستم ها و سازمان ها در شرایط زنده، توانایی ها و قابلیت های جامعه درباره مدیریت بحران، همکاری بین سازمان های دولتی و منابع بخش خصوصی، آگاهی عمومی درباره نیازها و مهارت ها، تعیین سیاست های عمومی درباره نحوه آمادگی های جامعه و نحوه استفاده و کاربرد شیوه های مدیریت بحران از جمله این اهداف است.
کلمات کلیدی
هلال احمر  سرخس
تهیه کننده:

هلال احمر سرخس

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *