جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

سه شنبه 31 فروردین 1400

برگزاری مانور آمادگی در برابر مخاطرات خانه های هلال

مانور آمادگی در برابر مخاطرات خانه های هلال در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی، مریم یوسفی معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان گفت:با توجه به روند رو به رشد حوادث وسوانح ومخاطرات طبیعی و غیرطبیعی ،  سرمایه گذاری در مسائلی همچون مدیریت ریسک و افزایش آمادگی امری مهم به نظر می رسد.

وی ادامه داد :  مانور آمادگی در برابر مخاطرات ،حداقل در یک خانه هلال در هر شهرستان ،به همت معاونت داوطلبان و مسئولین خانه های هلال استان اواخر بهمن ماه با هدف امادگی و پاسخگویی موثر در حوادث برگزار گردید

 یوسفی افزود :اصلی ترین موضوع در آمادگی پس از برنامه ریزی مبحث آموزش می باشد که یکی از نیازهای مهم بشر است تا بتواند مسائلی همچون سازگاری وتاب آوری در برابر مخاطرات را بهتر درک کند و واکنش های درست و به موقع در برابر حوادث از خود نشان دهد.

معاون آموزش و پژوهش استان ادامه دتد :.گزارش پساکنش و درس آموخته های این مانور ها که در سایت آموزش استان بارگزاری شده است  اقدامات انجام شده در هر خانه هلال و نقاط مثبت و منفی، تهدیدات و فرصت های آنها را بررسی کرده تا بتوان از این تجربه در برناه های بعد به صورت بهتر و موثرتر بهره برد.

 

کلمات کلیدی
معاونت  آموزش
تهیه کننده:

معاونت آموزش

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *