جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 07 اسفند 1399
اجرای ماموریت های هلال احمر در سوانح با همراهی جوامع محلی ممکن است / مدیریت خانه های هلال با مردم است

اجرای ماموریت های هلال احمر در سوانح با همراهی جوامع محلی ممکن است / مدیریت خانه های هلال با مردم است

مسئول هماهنگی خانه های هلال جمعیت هلال احمر کشور گفت: رویکرد اجتماع محور با توجه به ظرفیت های محلی از برنامه‌های اصلی جمعیت هلال احمر در دوران فعلی تعریف شده و اجرای ماموریت‌ها در سوانح نیز با همراهی جوامع محلی ممکن است.

پایش استانداردهای بهداشتی  بیش از 38 هزار مکان عمومی با اجرای طرح ناظران سلامت در خراسان رضوی

پایش استانداردهای بهداشتی بیش از 38 هزار مکان عمومی با اجرای طرح ناظران سلامت در خراسان رضوی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از پایش استانداردهای بهداشتی بیش از 38 هزار مکان عمومی و ارائه توصیه های بهداشتی مرتبط با مهار اپیدمی ویروس کرونا به بیش از یکصدو 70 هزار نفر با اجرای طرح ناظران سلامت خبر داد.