جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

سه شنبه 31 فروردین 1400
اجرای طرح الی النور در شهرستان تایباد
روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد

اجرای طرح الی النور در شهرستان تایباد

طرح الی النور(غبار روبی مساجد و نماز خانه ها) توسط اعضای کانون جوانان و دانشجویی دانشگاه پیام نور شهرستان تایباد برگزار شد .

بازدید نماینده اداره کل ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات جمعیت هلال احمر کشور به همراه مسئوول ارزیابی عملکرد هلال احمراستان از پایگاه امدادونجات بین شهری شهید عباسیان ، مرکز پیش آگاهی از خطرات مین و طرح مراقبت های بهداشتی  مرز دوغارون در

بازدید نماینده اداره کل ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات جمعیت هلال احمر کشور به همراه مسئوول ارزیابی عملکرد هلال احمراستان از پایگاه امدادونجات بین شهری شهید عباسیان ، مرکز پیش آگاهی از خطرات مین و طرح مراقبت های بهداشتی مرز دوغارون در

نماینده اداره کل ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات جمعیت هلال احمر کشور به همراه مسئوول ارزیابی عملکرد هلال احمراستان از پایگاه امدادونجات بین شهری شهید عباسیان ، مرکز پیش آگاهی از خطرات مین و طرح مراقبت های بهداشتی مرز دوغارون بازدید کرد