جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 08 آبان 1399
آن سوی خط کیست

آن سوی خط کیست

کارگاه آموزشی آشنایی با تخلیه تلفنی و راه های جلوگیری از آن به همکاران جمعیت هلال احمر تربت جام برگزاری گردید.