جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 08 آبان 1399
نذر آب 3

نذر آب 3

با همت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر جوین طرح نذر آب 3 برگزار گردید.