جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

یکشنبه 10 اسفند 1399
تحلیف اعضای جوانان به حوزه امداد

تحلیف اعضای جوانان به حوزه امداد

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر جوین طی مراسمی پیش از ظهریک شنبه با حضور رئیس شعبه ، اعضای جوانان هلال احمر جوین به عنوان امدادگر تحلیف شدند.