جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

یکشنبه 10 اسفند 1399

پنجشنبه های توان افزایی در پایگاه جاده ای حکم آباد جوین

کارگاه توان افزایی پنجشنبه های امدادی پایگاه امداد و نجات شهدای حکم آبادبا موضوع تثبیت فیزیکی مصدوم (کارباKED)

کارگاه توان افزایی پنجشنبه های امدادی پایگاه امداد و نجات شهدای حکم آبادبا موضوع تثبیت فیزیکی مصدوم (کارباKED)

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر جوین در راستای توانمند سازی پرسنل و نجاتگران برنامه پنج شنبه های امدادی این هفته با موضوع کارگاه آموزشی با موضوع تثبیت  فیزیکی مصدوم  (کارباKED)  با حضور مسئول امداد و نجات و نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین شهری شهدای حکم آباد با شعار حضور پرتوان در حوادث با توان افزایی برگزار گردید.

کلمات کلیدی
مرضیه  شمس آبادی
تهیه کننده:

مرضیه شمس آبادی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *