جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

یکشنبه 10 اسفند 1399
20 مهر روز جهانی کاهش اثرات و بلایای طبیعی /جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار

20 مهر روز جهانی کاهش اثرات و بلایای طبیعی /جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار

محمدعلی جباری ثانی معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار:بلایای طبیعی علاوه بر خسارت های جانی، خسارت های جبران ناپذیری بر اقتصاد كشورهای در حال توسعه وارد می كند و برنامه های پیشرفت را سال ها به تعویق می اندازد. بنابراین تمام بخش های دولتی و غیر دولتی نیازمند برنامه ریزی در زمینه افزایش آگاهی و آمادگی برای مواجهه با این بلایا هستند.

افتتاح خانه هلال شامکان در شهرستان ششتمد با حضور رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار

افتتاح خانه هلال شامکان در شهرستان ششتمد با حضور رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سبزوار گفت‌؛ خانه هلال پل ارتباطی است که می تواند نقش موثری را در راستای تأمین نیازهای اقشار آسیب پذیر و محرومان ایفاء کند و فرصت مناسبی برای خدمت رسانی به اقشار محروم و نیازمند و ارائه فعالیت های بشردوستانه است.