جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

سه شنبه 31 فروردین 1400
از کرونا مهربانی خواهد ماند
از کرونا مهربانی خواهد ماند

از کرونا مهربانی خواهد ماند

برگزاری اردوی جهادی پایگاه بسیج شهرستان با همکاری جمعیت هلال احمر فیروزه در روستاهای محروم

 نهم دی ماه روز بصیرت
نهم دی ماه روز بصیرت

نهم دی ماه روز بصیرت

حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر در مراسم نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

 طرح ناظران سلامت
طرح ناظران سلامت

طرح ناظران سلامت

اجرای طرح ناظران سلامت با همکاری دستگاه ها و ادارات مربوطه در شهرستان فیروزه

تست0

تست0

امتحان می کنم

 طرح آمران سلامت
طرح آمران سلامت

طرح آمران سلامت

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزه رئیس جمعیت گفت: با هدف حمایت از کادر درمان و توسعه فرهنگ پیشگیری از کرونا ،طرح ملی < آمران سلامت > همزمان با سراسر کشور توسط جمعیت هلال احمر فیروزه از تاریخ 05/08/99 در حال اجرا می باشد.