جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 08 آبان 1399
برگزاری دوره تخصصی پیش بیمارستانی

برگزاری دوره تخصصی پیش بیمارستانی

رییس جمعیت هلال احمر فریمان از برگزاری دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه امدادگران، نجاتگران و درمانگران داوطلب جمعیت هلال احمر فریمان خبر داد.

برگزاری وبینار آموزشی بومینو مقدماتی ویژه اعضای جوانان شعب استان خراسان رضوی

برگزاری وبینار آموزشی بومینو مقدماتی ویژه اعضای جوانان شعب استان خراسان رضوی

رییس جمعیت هلال احمر فریمان از برگزاری وبینار آموزشی بومینو مقدماتی (راه اندازی کسب و کار) به میزبانی جمعیت هلال احمر فریمان و با همکاری معاونت امور جوانان استان جهت اعضای جوانان شعب استان خبر داد.