جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

سه شنبه 31 فروردین 1400
فعالیت گروه‌های اطلاع رسانی صوتی جمعیت هلال احمر قوچان در خصوص خطر شیوع موج چهارم ویروس کرونا
فعالیت گروه‌های اطلاع رسانی صوتی جمعیت هلال احمر قوچان در خصوص خطر شیوع موج چهارم ویروس کرونا

فعالیت گروه‌های اطلاع رسانی صوتی جمعیت هلال احمر قوچان در خصوص خطر شیوع موج چهارم ویروس کرونا

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان قوچان گفت: فعالیت گروه‌های اطلاع‌رسانی صوتی در خصوص خطر شیوع موج چهارم ویروس کرونا در تمام مناطق شهر آغاز شد.