جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

پنجشنبه 07 اسفند 1399
تاسیس ۳۱ کانون دانش آموزی هلال احمر و تشکیل تیم های دادرس (دانش آموز آماده در روزهای سخت ) در مدارس متوسطه اول نیشابور

تاسیس ۳۱ کانون دانش آموزی هلال احمر و تشکیل تیم های دادرس (دانش آموز آماده در روزهای سخت ) در مدارس متوسطه اول نیشابور

اسماعیل شاه بیکی معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور در دیدار با دکتر کلیدری معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش شهرستان از تاسیس ۳۱ کانون دانش آموزی هلال احمر در مدارس متوسطه اول خبر داد.

ریزش چاه حادثه آفرید

ریزش چاه حادثه آفرید

اسماعیل شاه بیکی معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور از گرفتار شدن احدی از شهروندان داخل چاه خبر داد.