جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوي

سه شنبه 31 فروردین 1400
برگزاری مانور میدانی اسکان اضطراری

برگزاری مانور میدانی اسکان اضطراری

مانور میدانی اسکان اضطراری با حضور 50 نفر ازامدادگران و نجاتگران تیم های عملیاتی برادران و خواهران تیم توانا در جمعیت هلال احمر شهرستان کاشمر برگزار شد .